Κορμός πορτατίφ

Κορμός λείος χωρίς σκάλισμα Ύψος 12 εκ. Χ Διάμετρο 6 εκ. διαμπερές Ø 10 χιλ κατάλληλος για στρογγυλή βάση πορτατίφ διαμέτρου 22 εκ

.  image 1                                                          image

Κορμός  και διακοσμητικό εξάρτημα φωτιστικού Ύψος 9 εκ. Χ 4,5 εκ. Διάμετρο κατάλληλος για μονοφωτο πορτατίφ με στρογγυλή βάση 15 εκ. Διάμετρο συνολικού ύψους 50 εκ.Το ίδιο σχέδια μπορεί να βγει σε αλουμίνιο σίδερο και μπρούτζο

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας Σχέδιο κατασκευή K P L B

Σημείωση* Η ρεαλιστική απεικόνιση αποδίδει με λεπτομέρεια το σχήμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση για την οποία σχεδιαστήκαν τα αντικείμενα μπορούμε να διαμορφώσουμε το ίδιο σχέδιο και για φωτιστικά οροφής διατηρώντας το σχήμα πολύ εύκολα μεγαλώνοντας τις διαστάσεις  ακλουθώντας τις ίδιες γραμμές με το δείγμα  

Advertisement
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star