Φωτιστικό με γυάλινο κορμό

image002.png       image     image

  1. Πορτατίφ ύψος 33 εκ. με αμπαζούρ και κρύσταλλο Asfour  κατάλληλο για απαλό φωτισμό συνδυάζεται και με φωτιστικό οροφής

  2. Πορτατίφ ύψος 60 εκ. με αμπαζούρ και  κρύσταλλο Asfoyr κατάλληλο για περισσότερο φωτισμό σε μεγαλύτερους χώρους

Advertisement
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star