Νεοκλασικό φωτιστικό – 3 φώτα οροφής Style Art deco

Artdeco-1007.pngΝεοκλασικό φωτιστικό οροφής Style Art deco σε απλές γραμμές 3 φώτα Ε14 Χ 60 watt max γυαλιά λευκό αλάβαστρο. Απόχρωση Venice.Ύψος 90 εκ. Χ Ø 90 εκ.Το ίδιο σχέδιο βγαίνει και σε 2 φώτα με κωδικό :1007/2

Advertisement
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star