Φωτιστικά σφαιρικές οπαλίνες

Banker 2021 Μεταλλικά φωτιστικά με λευκές οπαλίνες και (smoked) γυαλιά σε διάφορα σχήματα σφαιρικά, οβάλ, κυλινδρικά διάμετρο οπαλίνας από Ø 6 εκ.Glass Gallaxy-smoked-glass

 

Advertisement
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star