Πορτατίφ μπάλα clear glass

Μεταλλικό πορτατίφ γυαλί μπάλα clear glass Διάμετρο 15 εκ. Ύψος πορτατίφ με το γυαλί 37 εκ. Ντουί g9 220 volt χωρίς μετασχηματιστή χρώμα μαύρο ματ.

Advertisement
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star